Tryfan Rhiw

  Holiday Cottage on the Llŷn Peninsula

Building Contractors

 

Cysylltwch  ni am bob math o waith adeiladu, bach neu fawr i mewn ac allan.

Amcangyfrif am ddim.

 

Contact us for all exterior and interior work.

Free estimates. 

_____________________

Recent Restoration Project

________________________

Estyniadau                                  

Adeiladau newydd                       

Trwsio                                         

Toi                                              

Gwaith coed                                

Gwaith Trydan                            

Cynnal a chadw

  Extensions

New buildings

Repairs

Roofing

Joinery

Electrical work

Maintenance

 


 

Further details available from Mrs. Menna Jones  Tel 01758 780 269