Tryfan Rhiw

  Tŷ Gwyliau, ym Mhen Llŷn

Amdan

MaeTryfan yn dŷ cyfforddus gyda lle i barcio car oddi ar y ffordd.

Gardd fechan gyda lein ddillad yn y cefn.

Gardd ychydig mwy gyda dodrefn gardd o flaen y tŷ.

Ffenestri a drysau gwydr dwbl.

       

Parlwr Moethus

     

Cegin Newydd

Tair ystafell wely- 2 gyda gwely dwbl ac un gyda gwely sengl a gwely gwestai maint sengl llawn. Dillad gwely yn y pris.

Cot ar gael a chadair uchel ar gyfer plant ifanc.

Ystafell ymolchi gyda bath a chawod. Tŷ bach ar wahan. Tyweli ar gael am gost ychwanegol os dymunwch.

Ystafell eistedd gyfforddus gyda theledu "Freeview", peiriant fideo a DVD.

Ystafell fwyta/cegin newydd gyda stof drydan, pobty meicro, rhewgell/oergell, peiriant golchi llestri, peiriant golchi/sychu, offer smwddio.

Mitar 1.00 ar gyfer y trydan.

Gwres canolog , glo a choed tn am dl ychwanegol.

Gwresogyddion trydan.

Cysylltiad ir we ar gael.

Mae Tryfan ar gael i ymwelwyr gydol y flwyddyn.

Cewch ddod ir tŷ unrhyw amser ar ol 3.00 y pnawn ar ddydd cyntaf y gwyliau. Bydd raid gadael erbyn 10.00 y bore ar ddiwedd y gwyliau.


Byddwch yn gyfrifol am  ddifrodi unrhyw  beth yn y tŷ  a bydd raid talu am unrhyw offer a faluriwyd cyn gadael. Rydych yn addo cadwr offer, y dodrefn a phopeth yn y tŷ yn ln a gadael y ty yn ln  ar ddiwedd eich gwyliau.


 

Further details available from Mrs. Menna Jones  Tel 01758 780 269