Tryfan Rhiw

  Ty Gwyliau, ym Mhen Llŷn

English Version     Gartref   Amdan      Sut i ddod i Rhiw     Bwyd y Mr    Adeiladwyr    Hanes      Lluniau Llŷn    Datganiad Mynediad   Dolenau
 

Sut i ddod i Rhiw

 

Yn Pwllheli ewch ar y ffordd i Abersoch. Yn Llanbedrog trowch ir dde ar y ffordd i Aberdaron.  Dilynwch y ffordd yma drwy bentref Mynytho. Tua milltir or pentref , trowch ir chwith lle gwelwch arwydd Rhiw.  Dilynwch y ffordd am rai milltiroedd nes dod i fyny allt serth i bentref Rhiw. Byddwch yn dod i lawr yr allt wedyn i gyfeiriad  Aberdaron.  Mae Tryfan ar y groesffordd gyntaf ar y ffordd yma, tua milltir o bentref Rhiw. Maer enw uwchben y drws. 

O gyfeiriad Caernarfon, gallwch ddilyn y ffordd drwy Nefyn os dymunwch.  Byddwch yn gadael ffordd Pwllheli pan fyddwch bron a chyrraedd pentref Llanaelhaearn, lle gwelwch arwydd ar y dde am Nefyn ar Ganolfan Iaith Genedlaethol. Yn Nefyn ewch ar ffordd Aberdaron a thrwy Morfa Nefyn, Edern a Thudweiliog .  Yn Pengroeslon ewch yn syth ar draws i gyfeiriad Rhiw. Trowch ir drydedd ffordd ir dde a byddwch yn dod i ffordd arall ar groesffordd. Mae Tryfan ar y dde ar y groesffordd yma ac maer enw uwchben y drws.

 


 

Further details available from Mrs. Menna Jones  Tel 01758 780 269