Tryfan Rhiw

  Holiday Cottage on the Llŷn Peninsula

 

Bwyd y Môr / Seafood

 

Mae bwyd y môr lleol ar gael yn Tryfan Rhiw trwy gydol y flwyddyn. Yn cynnwys crancod, cimychiad a rhai mathau o bysgod gwyn. Ffoniwch i weld beth sydd ar gael.

 

 

 

You can purchase local seafood at Tryfan, Rhiw throughout the year. Including crab, lobster, and a selection of  white fish. Please telephone for availability.


 

Further details available from Mrs. Menna Jones  Tel 01758 780 269